krupooplus ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.krupopplus.com/max Thu, 14 May 2020 09:59:59 วิธีสมัคร Gmail ภายใน 3 นาที (เวอร์ชั่นล่าสุด!!) http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=25 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1589425199.jpg

วิธีสมัคร Gmail ภายใน 3 นาที (เวอร์ชั่นล่าสุด!!)

1589425199
วิธีใช้งาน Google Drive ภายใน 5 นาที (เวอร์ชั่นล่าสุด!!) http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=24 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1589425084.jpg

วิธีใช้งาน Google Drive ภายใน 5 นาที (เวอร์ชั่นล่าสุด!!)

1589425084
เปลี่ยนฟอนต์ Google sites ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=23 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1589423023.jpg

เปลี่ยนฟอนต์ Google sites ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

1589423023
การสร้างเว็บด้วย New Site Google 2019 http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=22 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1589422948.jpg

การสร้างเว็บด้วย New Site Google 2019

1589422948
เพิ่มลูกเล่นและความน่าสนใจให้เว็บไซต์ ทำอย่างไร? | Google Sites EP.5 http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=21 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1589422387.jpg

เพิ่มลูกเล่นและความน่าสนใจให้เว็บไซต์ ทำอย่างไร? | Google Sites EP.5

1589422387
การทำ Google Sites แบบ Classic http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=20 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1589422241.jpg

การทำ Google Sites แบบ Classic

1589422241
ตัวอักษรฟอนต์ภาษาไทยสวยๆ http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=13 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1555992602.jpg

ตัวอักษรฟอนต์ภาษาไทยสวยๆ

1555992602
แนวการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=10 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1555600484.jpg

แนวการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

1555600484
คู่มือการจัดการกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=9 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1555598712.jpg

คู่มือการจัดการกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

1555598712
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ http://www.krupopplus.com/max/?name=news&file=readnews&id=8 http://www.krupopplus.com/max/http://www.krupopplus.com/max/icon/news_1555598582.jpg

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒

1555598582