[ Sirinyaporn36 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
64-503-36-ศิรินญาพร ดวงดาว
ชื่อเล่น : 
ขนุน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
26/6/2547
อายุ : 
16
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Khanoon26062004ksd@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บึ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย
อำเภอ : 
สูงเม่น
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
54130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0946011397
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น