[ 6550405kankamon ]
ชื่อ-นามสกุล : 
65-504-05-กันต์กมล ชัยวิรัช
ชื่อเล่น : 
โฟร์โมสต์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
5/12/2548
อายุ : 
16
เพศ : 
ไม่แน่ใจ
E-mail : 
mamost2005@gmail.com  
ที่อยู่ : 
24 ม.10 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่
อำเภอ : 
สูงเม่น
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
54130
เบอร์โทรศัพท์ : 
0642010872
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย