[ ุ6610131wachiraporn ]
ชื่อ-นามสกุล : 
วชิราภรณ์ ดอนดง
ชื่อเล่น : 
อัลฟ่า
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
27/1/2554
อายุ : 
12
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
augarbomb@gmail.com  
ที่อยู่ : 
174/1 ม.5 ต.แม่จั๊วะ
อำเภอ : 
เด่นชัย
จังหวัด : 
แพร่
รหัสไปรษณีย์ : 
54110
เบอร์โทรศัพท์ : 
0947564455
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น