ชื่อ - นามสกุล :นายจตรนต์ สายอุต
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอน/ดูแลเว็บไซต์
ที่อยู่ :106 ม.3 บ้านสุพรรณ ซ.7 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
Telephone :0999824553
Email :chataron.s@gmail.com