Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียน ม.1/1
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Sunday, 5 May 2019, 11:56 AM
 

นักเรียนชั้น ม.1/1 เข้าสู่ระบบ  E-learning รายวิชา ว20223 การเขียนโปรแกรม 1 ให้ดาวน์โหลดและจัดพิมพ์ใบกิจกรรม จัดใส่แฟ้มสะสมงานแล้วนำมาเรียนในคาบเรียนถัดไปนะครับ อย่าลืม ทบทวนใบความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบหลังเรียนด้วยนะครับ

 
Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียน ม.4/1
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Sunday, 5 May 2019, 11:55 AM
 

นักเรียนชั้น ม.4/1 เข้าสู่ระบบ  E-learning รายวิชา ง 30235 การเขียนโปรแกรม ภาษาซี ให้นักเรียนจัดพิมพ์ใบกิจกรรมที่ 1.1 ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นะครับ

 
Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียนชั้น ม.5/1-5/12
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Sunday, 5 May 2019, 11:54 AM
 

จัดเตรียมหนังสือเรียน วิชา วิทยาการคำนวณ ของ สสวท. เพื่อนำมาประกอบการเรียน

 
Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ขั้นตอนการสมัครบทเรียนผ่านเว็บ (E-learning)
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Monday, 9 November 2015, 01:19 PM
 

ให้นักเรียนคลิกข้อความที่ปรากฏนี้  >>>  ขั้นตอนการสมัครบทเรียนผ่านเว็บ (E-learning)

 
Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียน ม.5/1
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Saturday, 7 November 2015, 12:39 PM
 

นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาใบความรู้ที่  1.1  1.2  และ  2.1 ล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนได้เลยครับ

ให้ดาวน์โหลดและจัดพิมพ์ใบกิจกรรมที่  1.1  1.2  และ 2.1 มาเรียนในคาบเรียนต่อไปครับ

 

Skip available courses

Available courses


Skip LoginSkip Main menuSkip NavigationSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip Online users