Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ขั้นตอนการสมัครบทเรียนผ่านเว็บ (E-learning)
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Wednesday, 7 July 2021, 10:09 PM
 

ให้นักเรียนคลิกข้อความที่ปรากฏนี้  >>>  ขั้นตอนการสมัครบทเรียนผ่านเว็บ (E-learning)

 
Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียนชั้น ม.5/1-5/12
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Monday, 14 June 2021, 03:01 PM
 

ศึกษาบทเรียนผ่านเว็บ E-learning รายวิชา ว30172 วิทยาการคำนวณ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเข้าชั้นเรียนทั้งในรูปแบบ  Online  Onsite ครับ

 
Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียน ม.1/1
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Monday, 14 June 2021, 03:00 PM
 

นักเรียนชั้น ม.1/1 เข้าสู่ระบบ  E-learning รายวิชา ว20223 การเขียนโปรแกรม 1 ให้ดาวน์โหลดและจัดพิมพ์ใบกิจกรรม จัดใส่แฟ้มสะสมงานแล้วนำมาเรียนในคาบเรียนถัดไปนะครับ อย่าลืม ทบทวนใบความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบหลังเรียนด้วยนะครับ

 
Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียน ม.4/1
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Sunday, 5 May 2019, 11:55 AM
 

นักเรียนชั้น ม.4/1 เข้าสู่ระบบ  E-learning รายวิชา ง 30235 การเขียนโปรแกรม ภาษาซี ให้นักเรียนจัดพิมพ์ใบกิจกรรมที่ 1.1 ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 นะครับ

 
Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียน ม.5/1
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Saturday, 7 November 2015, 12:39 PM
 

นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาใบความรู้ที่  1.1  1.2  และ  2.1 ล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนได้เลยครับ

ให้ดาวน์โหลดและจัดพิมพ์ใบกิจกรรมที่  1.1  1.2  และ 2.1 มาเรียนในคาบเรียนต่อไปครับ

 

Skip available courses

Available courses