Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ห้องเรียนออนไลน์ ใช้ Google meet
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Tuesday, 2 November 2021, 06:37 PM
 

ให้นักเรียนเข้า gmail ของตนเอง จากนั้นไปที่เมนูเก้าปุ่มด้านขวา ใกล้ภาพโปรไฟล์ของนักเรียน เลือก google meet แล้วคัดลอกรหัสด้านล่างนี้ ใสในช่องป้อนรหัสหรือชื่อเล่น https://meet.google.com/sst-ambn-bpb