Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ห้องเรียนออนไลน์ ใช้ Google meet
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Tuesday, 2 January 2024, 11:20 AM
 

ให้นักเรียนเข้า gmail ของตนเอง จากนั้นไปที่เมนูเก้าปุ่มด้านขวา ใกล้ภาพโปรไฟล์ของนักเรียน เลือก google meet แล้วคัดลอกรหัสด้านล่างนี้ ใสในช่องป้อนรหัสหรือชื่อเล่น https://meet.google.com/sst-ambn-bpb

 
Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียน ม.1/1
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Monday, 20 December 2021, 09:23 AM
 

นักเรียนชั้น ม.1/1 เข้าสู่ระบบ  E-learning รายวิชา ว20224 การเขียนโปรแกรม 2 ให้นักเรียนจัดพิมพ์ใบกิจกรรมที่ 2.1 ในวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 นะครับ

 
Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียนชั้น ม.5/1-5/12
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Monday, 14 June 2021, 03:01 PM
 

ศึกษาบทเรียนผ่านเว็บ E-learning รายวิชา ว30172 วิทยาการคำนวณ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเข้าชั้นเรียนทั้งในรูปแบบ  Online  Onsite ครับ

 
Picture of te001ครูจตรนต์ สายอุต
ประกาศถึงนักเรียน ม.1/1
by te001ครูจตรนต์ สายอุต - Monday, 14 June 2021, 03:00 PM
 

นักเรียนชั้น ม.1/1 เข้าสู่ระบบ  E-learning รายวิชา ว20223 การเขียนโปรแกรม 1 ให้ดาวน์โหลดและจัดพิมพ์ใบกิจกรรม จัดใส่แฟ้มสะสมงานแล้วนำมาเรียนในคาบเรียนถัดไปนะครับ อย่าลืม ทบทวนใบความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบหลังเรียนด้วยนะครับ

 

Skip available courses

Available courses